Osuszanie

Soft Loft

Osuszanie

Osuszanie kondensacyjne - skuteczna i bezpieczna metoda osuszania pomieszczeń.

W niektórych sytuacjach pomieszczenia czy całe budynki wymagają dodatkowego osuszenia lub przyspieszenia procesu naturalnego schnięcia. W takich przypadkach warto zdecydować się na nieinwazyjną metodę osuszania kondensacyjnego. Dlaczego?

 

Zalety osuszania kondensacyjnego

Metoda osuszania kondensacyjnego polega na obniżeniu wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Wymaga zamknięcia osuszanej przestrzeni tak, by nie dochodziło w niej do wymiany powietrza oraz użycia profesjonalnego sprzętu. Osuszacze pochłaniają wilgoć i zamieniają ją w wodę, która skraplana jest do specjalnego zbiornika.

Co ważne, działanie urządzenia osuszającego nie wpływa na temperaturę w pomieszczeniu oraz pozwala na kontynuowanie prac wykończeniowych. Osuszanie kondensacyjne jest również bezpieczne dla elementów budynku, ponieważ nie powoduje gwałtownych zmian w atmosferze panującej w jego wnętrzach. Czas osuszania zależy od wielu czynników, takich, jak kubatura pomieszczenia, stopień jego zawilgocenia czy temperatura ​ ​ powietrza.

 

Wysoka skuteczność dzięki precyzyjnym pomiarom

By skutecznie wysuszyć dane miejsce, potrzebne są dokładne dane dotyczące temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, wilgotności ścian, posadzek, sufitów itp. oraz punktu rosy. Ich zebranie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Pomiarów dokonuje się przed rozpoczęciem osuszania i cyklicznie w jego trakcie, dzięki czemu urządzenia pracują tak długo, jak wymaga tego sytuacja. Dzięki precyzyjnym odczytom można stwierdzić, w którym momencie ​ ​ wilgoć ​ ​ obecna ​ ​ w ​ ​ murach ​ ​ budynku ​ ​ została ​ ​ całkowicie ​ ​ usunięta.

pomiar wilgoci
 

Dlaczego niektóre pomieszczenia należy dosuszać

Wysoki poziom wilgotności powietrza oraz zawilgocenie ścian i posadzek to zjawisko, które często pojawia się w nowo wybudowanych lub remontowanych budynkach. Problem wilgoci budowlanej może znacznie opóźnić wykończenie i oddanie budynku. Natomiast samoistny proces schnięcia tynków i posadzek w niesprzyjających warunkach atmosferycznych​ ​ trwa nawet​ kilka miesięcy. Niedosuszenie pomieszczenia może prowadzić do powstania wielu szkód, takich jak powstanie nieprzyjemnego zapachu, utrzymującego się mimo wietrzenia, znaczne pogorszenie się warunków komfortu klimatycznego, odspojenie tynków i powłok malarskich od podłoża, odkształcenie drewnianych elementów, powstanie ognisk pleśni oraz grzybów, pogorszenie się izolacyjności cieplnej domu wreszcie, powolna degradacja elementów konstrukcyjnych​ budynku.

 

Warto zaufać specjalistom

Tylko zastosowanie profesjonalnych urządzeń pomiarowych i osuszających gwarantuje dokładne i skuteczne osuszenie pomieszczenia. Nasza firma dysponuje najwyższej jakości sprzętem, który sprawdził się w wielu sytuacjach. Urządzenia są przez nas dowożone na teren prac oraz montowane. W czasie ich działania zapewniamy cotygodniowe pomiary wilgotności - dzięki nim wiemy, kiedy proces osuszania jest zakończony,​ a​​ pomieszczenie​ wolne​ od​ ukrytej ​ wilgoci.

osuszanie pomieszczenia